„Bez zdravé vody a zdravých včel to nepůjde.
Uzdravme sebe i přírodu.“

Dobrý den, mé jméno je Tadeáš Nováček a podnikám pod značkou NaturVibes.

Moji známí mne často nazývají tzv. „Propojovatelem“. I já se tak často cítím, protože mne naplňuje propojování lidí, kteří se zabývají hlavně projekty, které pomáhají uzdravovat jak naší společnost, tak i přírodu.